تیم مدیریت

رئیس هیأت مدیره :آقای حسن فروغی فر

نائب رئیس هیأت مدیره :آقای محمود صالحی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل :آقای حسین خزلی

قائم مقام مدیر عامل:آقای نورالله گلبو

معاونت تامین مالی و دارایی ها :آقای محسن عبداللهی

مدیر واحد تحلیل تحقیق و مشاوره :آقای نوید قدوسی

مدیر عرضه و پذیرش:آقای غلامرضا تقی زادگان

مدیر مالی :آقای سیدجواد حسینی

مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی:آقای نادر خلیفه

مدیر معاملات:آقای ایمان مقدسیان

مدیر امور مشتریان و بازاریابی:آقای محمد راشدی

مدیر واحد کالایی:آقای مصطفی محمدباقری

مدیر روابط عمومی :آقای قاسم حلاجیان

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات:آقای مجیدرضا شمس زهرایی