صندوق بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی

این صندوق از نوع صندوق­ های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت ایران دارو (سهامی عام)، شرکت سبحان دارو (سهامی عام)، شرکت تولید دارو (سهامی عام)، شرکت سرمایه­ گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)، شرکت البرز دارو، شرکت پخش البرز، شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک، گروه دارویی سبحان، شرکت کی بی سی و شرکت سرمایه­ گذاری البرز می کند. هدف صندوق افزایش نقد شوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و محدود کردن دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام مذکور و کسب منفعت از این محل است.