معرفی اجمالی صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

 

صندوق­ های سرمایه­ گذاری، مزیت‌های گوناگونی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه دارد که مهمترین آنها عبارتند از  اینکه:

الف) هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد.

ب) صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ج) امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

هدف از تشکیل صندوق سرمایه­گذاری یکم با درآمد ثابت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، جمع‌آوری سرمایه­های خرد از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که منافع و صلاح صندوق ایجاب نماید، صندوق می­تواند در برابر دریافت کارمزد مشخص ­شده از سوی سازمان بورس در تعهد پذیره­نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت و همکاری نماید که در اینصورت وجوه گردآوری شده و سایر دارایی­های صندوق پشتوانۀ این تعهدات به شمار خواهد رفت.

 این صندوق در حال حاضر با سرمایه ای بیش از 5000 میلیارد تومان  در شمار بزرگترین صندوق های سرمایه­ گذاری در کل کشور می باشد. بر این اساس مهمترین اهداف عملیاتی که مدیران سرمایه­ گذاری صندوق یکم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی دنبال می­ کنند به شرح زیر می ­باشد:

·         کسب بیشینه بازدهی ممکن با پذیرش ریسک متناسب

·         کسب بازدهی بیش از حساب های کوتاه­ مدت بانکی و اوراق مشارکت و سایر اوراق با درآمد ثابت

·         افزایش اندازه صندوق و جذب سرمایه ­گذاران جدید و حفظ سرمایه­ گذاران کنونی با اتکا به کسب بازدهی بالاتر از سایر رقبا در کنار عدم تحمیل ریسک به سرمایه­ گذران صندوق

·         پایش مداوم دارایی­ های صندوق به ویژه سبد سهام به منظور دستیابی به افزایش ثروت خالص سرمایه­ گذاران صندوق

 

مدیران سرمایه­ گذاری صندوق به دلایل گوناگونی همچون سوء استفاده رقبا و سایر سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی از افشای جزئیات، چگونگی سرمایه­ گذاری و انتخاب سبد دارایی­ های صندوق به صورت عمومی پرهیز می ­کنند.

مدیران سرمایه ­گذاری صندوق با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری پایین مشتریان خود از اقدامات هیجانی در خرید و فروش و تغییر دارایی ­های صندوق در کوتاه مدت پرهیز می ­کنند. همچنین مدیران سرمایه ­گذاری بر اساس تحلیل ­های بنیادی اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی، صنایع و شرکت ها و همچنین تحلیل حساسیت و سایر آزمون ­های آماری اقدام به سرمایه­ گذاری کوتاه ­مدت، میان ­مدت و بلند مدت می­ نمایند. با این حال در شرایط کنونی مدیران صندوق متعهد هستند که پس از انتخاب یک اوراق بهادار خاص معمولاً یک سال آن را نگهداری نمایند و لذا از سرمایه­ گذاری ­های بلند مدت بیش از یکسال پرهیز می­ کنند.

در مجموع برای بهبود بازدهی و افزایش ارزش ثروت سهامداران صندوق یکم، شرکت استراتژی ­های زیر را به صورت جدی توسط مدیران ارشد و مدیران سرمایه­گذاری صندوق پیگیری می ­کند:


Ø      این صندوق بیشتر وجوه جمع ­آوری شده را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده­ های بانکی مطابق جدول زیر سرمایه­ گذاری می­ کند که دارای کمترین ریسک ممکن در بین سایر اوراق بهادار می ­باشد.

Ø       تخصیص پویای دارایی به سبد سرمایه­ گذاری متنوع شده از دارایی ­های سنتی و نوین. کنترل نوسان­ پذیری و پوشش ریسک دارایی­ های صندوق از طریق تخصیص پویای دارایی و تنوع­ بخشی موثر دارایی ­های صندوق.

Ø      انتقال سریع و جابجایی سرمایه­ گذاری ­ها مبتنی بر ارزش گذاری و بازده ­های مورد انتظار ابزارهای مالی. در این استراتژی ممکن است صندوق از کلاس خاصی از دارایی ­ها مثلاً سهام برخی گروه­ های بازار سرمایه خارج شود.

Ø      هدف­ گذاری به منظور افزایش مستمر ارزش واحدهای صندوق از طریق استراتژی ­های نرخ سود بانکی، اعتبار و ارزش نسبی.

Ø      تدوین استراتژی­ های منتج از مدل­ های مالی و تحلیل­ های بنیادی به منظور بهره ­برداری از فرصت­ های بازدهی ایجاد شده ممکن و تنوع ریسک.

Ø      تمرکز روی نگهداری نقدینگی و کیفیت بالای اعتباری برای صدور و ابطال واحدهای صندوق یکم.

Ø      تشخیص و سرمایه ­گذاری وجوه صندوق در اوراق بهادار با کیفیت بالا از طریق بازدید دست اول شرکت.

Ø      تعیین کیفیت دارایی ­های صندوق به صورت عمده از طریق ارزیابی مدیریت شرکت، ترازنامه و مدل کسب و کار. به بیان دیگر، فقط شرکت هایی که ارزیابی ­های سخت کنترل کیفیت و تحلیل ­ها و معیارهای بازدهی و ریسک را با موفقیت پشت سر بگذارند، در پرتفوی صندوق قرار می ­گیرند.

Ø      پوشش سرمایه، کسب بازدهی مثبت چه در شرایط رکود و چه در شرایط رونق بازار.

Ø      اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت دارد باید:


الف) حداقل سود تعیین شده یا پیش­ بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد.


ب) بازدهی تعیین شده یا پیش­ بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش­ بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه ­گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش­ بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه­ گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش­ بینی شده برای اوراق بهادار از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.