"معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی"

نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن طبق اساسنامه و امیدنامه صندوق،  سرمایه­ گذاری در سهام، حق تقدم سهام و اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بازار بورس و فرابورس می ­باشد. هدف اصلی صندوق سرمایه ­گذاری مشترک جذب منابع خرد سرمایه­ گذاران و تجمیع منابع در جهت حداکثر سازی بازده از طریق مدیرت حرفه­ ای منا بع در اختیار خود با اتکاء به دانش کارشناسان خبره است.

واحدهای سرمایه ­گذاری:

کوچکترین جزء سرمایه ­گذاری صندوق می ­باشد. ارزش هر واحد از تقسیم «خالص ارزش دارایی ­های صندوق» به «تعداد واحدهای سرمایه­گذاری» بدست می­ آید.

مزایای سرمایه ­گذاری در صندوق مشترک

-         تجمیع پول­ های خرد و مدیریت حرفه ­ای بر روی آن ­ها

-         استفاده از فرصت­ های سرمایه ­گذاری با اتکا به دانش مدیران و کارشناسان خبره در بازار سرمایه

-         سرمایه ­گذاری با هدف افزایش ارزش خالص دارایی ­ها و افزایش بازدهی برای سرمایه­ گذاران

-         داشتن حداکثر شفافیت اطلاعاتی در ارائه صورت­ های مالی از وضعیت صندوق از طریق انتشار بر روی سایت صندوق

-         سرمایه­ گذاری زیر نظر ارکان مستقل از جمله حسابرس و متولی صندوق که حافظ منافع سرمایه ­گذاران در صندوق می­ باشند.

-         دارا بودن ضامن نقد شوندگی برای ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری

نحوه صدور و ابطال واحدهای صندوق:

ارزش صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه­ گذاری مشترک برمبنای ارزش خالص دارایی ­های صندوق (NAV صندوق)، بصورت روزانه محاسبه شده و درسایت صندوق به نشانی fund.agribourse.com نمایش داده می ­شود.

سرمایه­گذاران برای خرید واحدهای صندوق می­ توانند مبلغ سرمایه ­گذاری خود را به شماره حساب 397214715 به نام صندوق سرمایه ­گذاری مشترک بانک کشاورزی نزد بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر واریز نمایند و پس از پرداخت به همراه مدارک هویتی خود (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب کارگزاری بانک کشاورزی مراجعه نموده و فرآیند صدور واحدهای خود را با اخذ رسید صدور واحدها از مسئول شعبه، تکمیل نمایند.

همچنین جهت ابطال واحدهای صندوق، دارندگان واحدها می­ بایست به همراه مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) و رسید صدور واحدها به یکی از شعب کارگزاری بانک کشاورزی مراجعه کنند. مبلغ ابطال واحدها حداکثر پس از 7 روز کاری به حساب مشتریان واریز خواهد شد.  

حداقل و حداکثر مبلغ سرمایه­ گذاری:

حداقل تعداد واحدهای صندوق برای خرید و نگهداری 10 واحد می­ باشد و حداکثر سرمایه­ گذاری در صندوق 5 درصد تعداد کل­ واحدهای منتشره می­ باشد.

سود:

صندوق سرمایه­ گذاری مشترک پرداخت سود بصورت دوره­ ای و در فواصل مشخص ندارد و سود سرمایه ­گذاران تنها از محل افزایش ارزش دارایی­ های صندوق و بالتبع افزایش ارزش ابطال واحدهای صندوق صورت می ­گیرد.

جهت اطلاعات بیشتر پیرامون صندوق سرمایه ­گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی با شماره تلفن  8658 داخلی 309 تماس حاصل فرمائید.