دریافت کد بورسی

برای دریافت کد بورسی با مراجعه به یکی از شعب کار گزاری بانک کشاورزی و ارائه ی  اصل شناسنامه و کارت ملی همراه باکپی +پر کردن فرم مشخصات فردی کد بورسی را حداکثر بعد از 2 روز کاری دریافت میکنید 

ادرس و تلفن شعب 

شرایط دریافت کد آنلاین :

-پرکردن فرم مربوط به قرارداد استفاده از خدمات برخط(آنلاین)

-دارا بودن حداقل سن 18 سال

-دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم به بالا

-دارار بودن آدرس پست الکترونیک

آشنایی بیشتر با معاملات بر خط

شرایط در یافت کد اینترنتی:

-پر کردن فرم قرارداد استفاده از خدمات اینترنتی

-دارا بودن آدرس پست الکترونیکی

آشنایی بیشتر با معاملات اینترنتی