در راستای تامین مالی 10,000 میلیارد ریالی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در طرح خرید گندم، اوراق مرابحه گندم از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با قیمت هر ورقه 1,000,000 ریال منتشر شد.

مدت این اوراق که با نماد "گندم 9707" به روی تابلو آمد، 24 ماهه بوده و سود آن 20 درصد است که سالی یکبار به دارندگان آن پرداخت خواهد شد.
این اوراق با نام بوده و در فرابورس ایران قابل معامله است.

ارکان این اوراق را شرکت واسط مالی مهر به عنوان ناشر و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بانی تشکیل می‌دهند. همچنین متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن کنسرسیومی با پیشگامی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است و دولت به‌عنوان ضامن، خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان متعهد تسویه و پرداخت اصل و سود اوراق و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه نیز به‌عنوان عامل پرداخت سود از دیگر ارکان اوراق مرابحه گندم به‌شمار می‌روند.