در راستای تامین مالی 26,500 میلیارد ریالی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به منظور خرید تضمینی گندم از کشاورزان، اوراق سلف موازی استاندارد از طریق بورس کالای ایران با قیمت پذیره نویسی هر ورقه 827,300 ریال منتشر شد.

مدت این اوراق که با نماد "عگندم" به روی تابلو آمد 6 ماه بوده و سود آن 6 ماهه 10 درصد معادل 20 درصد سالیانه به صورت روزشمار می باشد. نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز شمار معادل 19درصد سالانه تعیین شده است. این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و معاملات ثانویه آن در بورس کالای ایران امکان پذیر است.

ارکان این اوراق را شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان ناشر، صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان متعهد پذیره نویسی و بازارگردان تشکیل می دهند. ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید نیز دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و سپس بانک کشاورزی هستند. همچنین مشاور عرضه این اوراق، کارگزاری بانک کشاورزی می باشد.