بيست و ششمين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

بيست و ششمين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

آینده پژوهی ، بازار های مالی و پیش بینی پذیری 

نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: 3/5
بيست وپنجمين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

بيست وپنجمين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

بانکداری بین المللی و عواقب خروج آمریکا از برجام

بيست وپنجمین نشست پيشكسوتان بازار سرمايه با سخنراني جناب آقای دکتر احمد عزیزی طی ساعت 16الی 18 روز سه شنبه 25 دی ماه 1397به میزبانی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد.

 

نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: 3/0
بيست وچهارمين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

بيست وچهارمين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

با سخنراني جناب آقای دکتر علی سرزعیم

بيست وچهارمين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه با سخنرانی با سخنراني جناب آقای دکتر علی سرزعیم روز دوشنبه 19 شهریور ماه 1397 برگزار شد.

نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
بيست ودومين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

بيست ودومين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

با سخنراني جناب دكتر مستخدمين حسيني

بيست ودومين نشست پيشكسوتان بازار سرمايه

با سخنراني جناب دكتر مستخدمين حسيني
سه شنبه ١٥ اسفند ماه ٩٦
 
 
نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
سه شنبه های رویش- بهمن ماه

سه شنبه های رویش- بهمن ماه

تیم‌سازی موفق برای اهداف اجتماعی؛ چگونه؟

✅ تیم‌سازی موفق برای اهداف اجتماعی؛ چگونه؟
 
در هفتمین سمینار «۳شنبه‌های رویش»، این سوال را به همراه گیلدا بروجردی، تسهیلگر اجتماعی، بررسی می‌کنیم.
نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
12345